ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Όποια και αν είναι η γλώσσα ή η εμπειρία σας, ο στόχος μας είναι πάντα ο ίδιος: να σας δώσουμε τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση για να χρησιμοποιήσετε αυτό που έχετε μάθει αμέσως και αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί είτε να επικεντρωθεί στην επιτυχή συμμετοχή των εξετάσεων Cambridge στο Business English (Cambridge BEC Vantage, Cambridge BEC Higher) είτε να έχει διαφορετική εστίαση, όπως:

Computer E-Learning

Προετοιμασία για πιστοποίηση σε γνώσεις βασικού επιπέδου στην πληροφορική (ECDL, Vellum, ACTA, GlobalCert, UniCert, KeyCert κτλ).
Αποκτήστε πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας με πιστοποιητικό προχωρημένου επιπέδου σε μια ή περισσότερες από τις εφαρμογές του Office (ECDL Αdvanced κ.α.)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιδανικό για έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους γλώσσα και τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε ένα εμπορικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατό.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους σε επαγγελματικό και κοινωνικό πλαίσιο αλλά χωρίς αυστηρή εμπορική εστίαση.

ΑΓΓΛΙΚΑ & ΗR

Είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε υπεύθυνους ΗR να διαχειριστούν με αυτοπεποίθηση εργασιακές καταστάσεις.

ΑΓΓΛΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε διεθνείς συναντήσεις και διαπραγματεύσεις.

ΑΓΓΛΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε επαγγελματίες του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά διεθνώς.

ΕΠΑΓΓΕΛMAΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Για όσους έχουν μικρή εργασιακή εμπειρία σε έτη ή μπορεί να βρίσκονται στο τέλος των σπουδών σε Business και προετοιμάζονται για το χώρο εργασίας. Το μάθημα είναι επίσης ιδανικό για άτομα που προετοιμάζονται για MBA.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Αυτό το πρακτικό μάθημα έχει σχεδιαστεί για καθηγητές που εργάζονται σε πανεπιστήμια και εμπορικές σχολές που θέλουν να τελειοποιήσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες στα αγγλικά.