ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προσφέρουμε μαθήματα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά καθώς και ειδικά μαθήματα για μαθητές με δυσλεξία. Παρέχονται επίσης μαθήματα Business Writing & Speaking καθώς και Ε-Learning Υπολογιστών. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

COMPUTER E-LEARNING

Προετοιμασία για πιστοποίηση σε γνώσεις βασικού επιπέδου στην πληροφορική (ECDL, Vellum, ACTA, GlobalCert, UniCert, KeyCert κτλ).
Αποκτήστε πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας με πιστοποιητικό προχωρημένου επιπέδου σε μια ή περισσότερες από τις εφαρμογές του Office (ECDL Αdvanced κ.α.)

CAMBRIDGE / MICHIGAN / ESB

Από τα πρώτα επίπεδα (Α1) πιστοποίησης, που δείχνουν την κατάκτηση της βασικής γνώσης και την ικανότητα να ανταπεξέλθουμε σε απλές καθημερινές καταστάσεις, μέχρι τις υψηλότερες και αναγνωρισμένες παγκόσμια πιστοποιήσεις στην Αγγλική γλώσσα (C2).

IELTS / TOEIC / TOEFL

Προετοιμασία για εξετάσεις με στόχο Διαγωνισμούς Δημοσίου, Σπουδές & Μεταπτυχιακά σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Εξειδικευμένο και εξατομικευμένο ιδιαίτερο μάθημα. Αυτό περιλαμβάνει τις τελευταίες τάσεις σε καλά δομημένα και σαφή μαθήματα, κατάλληλες ασκήσεις στο σπίτι, σε ατμόσφαιρα που ευνοεί τη μάθηση μέσα από την κατανόηση και την ενθάρρυνση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Όλα τα μαθήματά μας είναι εντατικά, δυναμικά, πρακτικά και με βάση τις δεξιότητες σας (skill-based). Kαι επειδή δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο, τα μαθήματά μας είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να αντανακλούν τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αυτά τα μαθήματα μπορεί να κυμαίνονται από βασικά αγγλικά, για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, μέχρι αγγλικά για επιχειρηματίες ή ακόμα και επιπλέον στοχοθετημένη υποστήριξη για μαθητές Αγγλόφωνων ή άλλων σχολείων. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ατομικών ή ομαδικών συνεδριών.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε πολλές περιπτώσεις είμαστε σε θέση να παρέχουμε ιδιαίτερα μαθήματα είτε στο σχολείο μας ή στην άνεση του χώρου σας. Τα μαθήματα αυτά εξατομικεύονται πλήρως.